Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Vị An tại Quận Thanh Xuân

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm Vị An G – Pharm tại Quận Thanh Xuân, vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, nhà thuốc dưới đây.

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 Quầy Q 104 Hapu 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
2 Quầy Q 27 C9 Ngọc Khánh
3 Quầy Q19 C9 Ngọc Khánh
4 Quầy Q12 C9 Ngọc Khánh
5 Quầy Q105 TTD 168 Ngọc Khánh
6 Quầy Q227 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
7 Quầy Q231 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
8 Quầy Q226 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
9 Quầy Q325 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
10 Quầy 424 Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
11 Quầy 337 Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
12 Quầy Q436 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
13 Quầy 209 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
14 Quầy 218 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
15 Quầy 304 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
16 Quầy 344 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
17 Quầy 301 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
18 Quầy 440 Hapu
19 Quầy 216 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
20 Quầy 234 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
21 Quầy 112 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
22 Quầy 101 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
23 Quầy 308 Hapu Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
24 Quầy 417 Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
25 Nhà thuốc NTTN 79 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân
26 Nhà thuốc Quỳnh Mai 205 Hoàng Văn Thái,Thanh Xuân
27 Nhà thuốc Trang Anh 278 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân
28 Nhà thuốc Tư Nhân 103 Khương Trung, Thanh Xuân
29 Nhà thuốc Quang Minh 121 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân
30 Nhà thuốc Thành Vinh 12 Khương Trung, Thanh Xuân
31 Nhà thuốc Tâm Phát 21B Khương Hạ, Thanh Xuân
32 Nhà thuốc Minh Trang 236 Khương Đình, Thanh Xuân
33 Nhà thuốc Hoài Nam 150 Khương Đình, Thanh Xuân
34 Nhà thuốc Hồng Liên 29 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân
35 Nhà thuốc Tâm Như 104 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân
36 Nhà thuốc Minh Ánh 88/43 Phùng Khoang, Thanh Xuân
37 Nhà thuốc NTTN 103 Khương Trung, Thanh Xuân
38 Nhà thuốc Mạnh Thuyên 15 Cự Lộc, Thanh Xuân
39 Nhà thuốc Hồng Hải 43 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân
40 Nhà thuốc Ngọc Anh 71 Khương Hạ, Thanh Xuân
41 Nhà thuốc Tư Nhân 62 Quan Nhân, Thanh Xuân
42 Nhà thuốc Tư Nhân 44 Kim Giang, Thanh Xuân